บริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศฯ การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส

คุณวิภา กนกากร บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.ดร.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยนอก และ รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต