บริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา

นายวสันต์ นางภัทรันดา และ น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ กลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่น มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา และคณะ รับมอบ ณ ฝ่ายจักษุวิทยา อาคาร 14 ชั้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563