บริจาคเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณไพสิฐ ตันติเตมิท บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์การรักษาโรค หู คอ จมูก และ เพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต