บริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายสมิทธิ เนาถาวร บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ หอผู้ป่วย ชั้น 27 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์