บริจาคเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบ (Isolator Chamber-Negative Pressure)

บริษัท ไทยอีวี จำกัด ร่วมกับ นิสิตเก่า วิศวะจุฬาฯ 2527 บริจาคเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบ (Isolator Chamber-Negative Pressure) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ตึกสิรินธร