บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และคณะทำงาน ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย ได้เขียนข้อความเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 “เมื่อได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ควรภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำหน้าที่ และเสียสละ” ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

error: Content is protected !!