บริจาคเงินจำนวน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและสนุบสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและสนุบสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต