บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

คุณสุจิตรา-คุณเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์, คุณศิริพร ศาตวินท์ ,คุณศิริมา เจนจินดาวงศ์ ,คุณน้ำ-คุณนิภา ชลสายพันธ์ บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 4 เครื่อง โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ อ.นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต