บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นพ.วิสุทธิ์ – พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท เพื่ออุทิศแด่คุณพ่อสงวน-คุณแม่วิไลพร พิทักษ์สิทธิ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอผู้ป่วย ชั้น 17 A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์