บริจาคหน้ากากอนามัย และชุดตรวจ Covid-19

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น และ บริจาคชุดตรวจ Covid-19 จำนวน 2,300 เทส ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต