บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

บริษัท BEST ASIAN FRIEND CO.,LTD โดย Mr.Jansri Bunloi ( Murakami ) Mr.Keisuke Yamaguchi และ Mr.Akihiko Fujii บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 6,500 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต