บรรยายพิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM โดย Professor John A. Kellum, MD Director of Center for Critical Care Nephrology University of Pittsburgh Medical Center, USA จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์