บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 โครงการ ฬ.จุฬา สะพานบุญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต