นิสิตเก่า น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2514 บริจาคเงิน และอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัย COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  นิสิตเก่า น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2514 นำโดย พญ.ธัญลักษณ์ ชัยเสรี หัวหน้ากลุ่ม ร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัย COVID-19 ให้แก่ 37 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นมูลค่า 2,077,000 บาท โดยในโอกาสนี้มอบให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และรศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ณ ศาลาทินทัต