ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย Mr.Yongmin Tang รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จีน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!