ธนาคารกรุงไทย มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง โดยคุณอุดมศักดิ์ โกมลมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 6,350 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกิจกการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต