ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบน้ำผลไม้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณกันตินันท์ รัตนพิฑูรย์ ผู้จัดการสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบน้ำผลไม้สมุนไพรจำนวน 200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต