ทอดกฐินสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล บุคลากร ณ วัดวังพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะเสนาสนะสงฆ์ และถาวรวัตถุ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นจำนวนเงิน 2,356,105.80 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา