ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 นั้น  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยบริเวณดังกล่าวได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไภย “สก” และ ธงสภากาชาดไทย จัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพร และโต๊ะสำหรับทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ สำหรับให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนได้ลงนามถวายพระพร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคอยอำนวยความสะดวก  ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกอบด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม  2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์