ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบถุงนอน

นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบถุงนอนจำนวน 220 ถุง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และศ.ดร.เสริชย์ โชติพาณิช รองผู้อำนวยการฯฝ่ายกายภาพ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!