ด้วยรักและผูกพัน 61

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 61 “  เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2561 โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก โอกาสนี้ ผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์