ด้วยรักและผูกพัน 65

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 65″ เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2565 โอกาสนี้ ผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 23 กันยายน 2565