ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 34 มอบเงินบริจาค

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 34 และสมาชิกในชมรม ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการป้องกันการแพร่ระบาทโรคอุบัติใหม่ และเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ เป็นผูรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!