ชมรมนนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 65 มอบเงินบริจาค

ชมรมนนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 65 ( วศ.2524 ) มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมชั่งน้ำหนัก โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ นางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!