จัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาลอก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 บริษัท พีดับเบิลยูซี ประเทศไทย(PwC) เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ จัดงานวิ่งการกุศล “Restore Vision, Run for Sight” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี ทั้งนี้ นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน บริษัท พีดับเบิลยูซี ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรงานวิ่งและเงินบริจาคของ PwC ประเทศไทย จำนวน 5,311,000 บาท มอบให้แก่ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาลอก โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.นพ. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต หัวหน้าหน่วยจอประสาทตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ