งาน “วันวัณโรคโลก” (World Tuberculosis Day) ประจำปี 2562

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการงาน “วันวัณโรคโลก” (World Tuberculosis Day) ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ วัณโรค ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและป้องกันวัณโรค และจัดงานประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์