งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก “

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก “ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานมอบเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ล้อมกรอบทองคำ และกล่าวสดุดีแด่ผู้เกษียณฯ
โอกาสนี้ รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ ฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เป็นตัวแทนผู้เกษียณฝ่ายชาย กล่าวแสดงความรู้สึก และนางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณฯฝ่ายหญิงกล่าวแสดงความรู้สึก ทั้งนี้ ภายในงาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้แทนฝ่าย ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์