งานเลี้ยงสังสรรค์ “ คืนหรรษาจุฬา สามัคคี ” ประจำปี 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนหรรษา จุฬาฯ สามัคคี” ประจำปี2563 เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นการขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา เพื่อช่วยกันพัฒนางานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา รวมทั้งเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณอาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย