คุณอำนวย ไตรรัตโนภาส และครอบครัว มอบเงินบริจาค


คุณอำนวย ไตรรัตโนภาส และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อพัฒนาตึก 14 ชั้น ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต