คุณอาร์ม กรกันต์ และกลยาณมิตร ร่วมกันมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน

คุณอาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ ผู้ประกาศข่าวของ ช่องเวิร์คพอยท์ และกลยาณมิตร ร่วมกันมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3เครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบเครื่องดื่ม ชาไข่มุก จำนวน 156 แก้ว เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!