คุณสมเกียรติ อำนวยพรสกุล มอบชุด PPE

คุณสมเกียรติ อำนวยพรสกุล มอบชุด PPE ป้องกันเชื้อโรค จำนวน 200 ชุด หน้ากาก Surgical Mask จำนวน 4 กล่อง และบริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปนิรัติศัยกุล หัวหน้าฝ่ายออโธปิดิกส์ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย