คุณวิษณุ-คุณอัญชลี โอทนาวาธกิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณวิษณุ-คุณอัญชลี โอทนาวาธกิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และ รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ พร้อมด้วย พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ นพ.ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ และคุณนันทิยา ศรีสุนทร รับมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย