คุณวราภรณ์ พานิชพงษ์พันธุ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณวราภรณ์ พานิชพงษ์พันธุ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่องานวิจัยหน่วย Medcal Oncology ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล รับมอบเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต