คุณพินิจ วงศ์พานิช และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณพินิจ วงศ์พานิช และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ดร.นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ และ ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา รับมอบเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต