คุณประกอบ รักเสมอวงศ์ มอบเงินบริจาค

คุณประกอบ รักเสมอวงศ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต