คุณซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงค์ จาวลา มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงค์ จาวลา มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,999 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.สดุดี พีรพรรัตนา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต