“คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 2” จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติประกอบพิธีตัดริบบิ้น ปล่อยคาราวานโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา ปี 2562 จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ให้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพสูง ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวในนามของตัวแทนสภากาชาดไทยที่ได้จัดโครงการเคลื่อนที่ ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์สูงสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึง ความพร้อมของทีมแพทย์ ความพิเศษของขบวนคาราวานและโครงการต่อเนื่อง การได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์