ครอบครัว รัตนภวนนท์ มอบเงินบริจาค

นางกรรณิกา ายรณชัย รัตนภวนนท์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง และนางสาวสอาด วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านสนับสนุนบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต