คุณประเสริฐ-คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ – คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค 1,055,555 บาท เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงอายุ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง และ รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์