ครอบครัวสูตรเชี่ยวชาญ มอบเงินบริจาค

คุณแม่เพ็ญศรี สูตรเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลาน มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต