ครอบครัววานิชวัฒน์ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค จำนวน 800,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกิจการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต