ครอบครัวนาคสกุล มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต