ครอบครัวชินวัตร มอบชุด PPE

ครอบครัวชินวัตร โดย นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 6,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ รองหัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)