ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย

ผศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านแผนและงบประมาณ และ นางสาวทิพวรรณ ปานขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ครบรอบ 29 ปี โดยมี นางพิบูลพรรณ ชัยจันทร์ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.15 น. ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์