กินอย่างใส่ใจ ห่างไกล NCDs

ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานเปิดงาน Asian Dietitian’s Day ประจำปี 2562 โดยฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของอาหารและโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสม ภายในงานจัดให้มีการเสวนา   เรื่อง ” กินอย่างใส่ใจ ห่างไกล NCDs ”  ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย รวมทั้งสาธิตการทำอาหารสุขภาพ โดยเชฟเชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โถงล่าง อาคาร 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์