กิจกรรม “รู้เท่าทันโรคมะเร็งเด็ก ครั้งที่ 1″

ศูนย์ความเป็นเลิศทางทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “รู้เท่าทันโรคมะเร็งเด็ก ครั้งที่ 1″ ร่วมเสวนาเจาะลึกเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก โดยมี รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจรฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้อง 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์