กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ชั้น 12 อาคาร สก จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ให้กับเด็กป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และเด็กจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อให้เด็กๆได้รับความสุข ร่วมสนุกสนาน ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย