กิจกรรมร้องเพลงอวยพรปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมปล่อยขบวนร้องเพลงอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญ กำลังใจแก่ผู้ป่วย และ บุคลากรที่ยังทำงานเนื่องวันปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์