กิจกรรมร้องเพลงวันคริสมาส

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกิจกรรม ร้องเพลงวันคริสมาส โดยกลุ่มคริสชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  ณ อาคาร ภปร ชั้น G

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกลุ่มคริสชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมร้องเพลงอวยพรวันคริสมาส ส่งความสุขให้กับผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์