กิจกรรมการอบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการเรื่อง “Chula STROKE IN CLINICAL PRACTICE 2023” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Stroke system of care in Israel“ โดย Dr. Roni Eichel ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์